Παντελής Τοπάλης

Ο Παντελής Τοπάλης κατέχει πτυχίο Βιολογίας, μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην γονιδιωματική ανάλυση της D. melanogaster και διδακτορικό στην ανάπτυξη οντολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αντιμετώπισή των ασθενειών που μεταδίδονται από αρθρόποδους φορείς. Από το 2014 είναι συντονιστής της ομάδας βιοπληροφορικής υποστήριξης του ΙΤΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την γονιδιωματική ανάλυση οργανισμών (genome assembly, genome annotation), την ανάλυση βιοπληροφορικών δεδομένων γονιδιακής έκφρασης, και την ανάπτυξη οντολογιών στο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com