Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Introduction to Programming - Linux (2018 - 2019) (103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.
Introduction to R for Bioinformatics - 2018 (104)Διαχειριστής Πλατφόρμας
.
Εισαγωγή στο Linux (LINUX101)Kouklinos, Dialynas, Pafilis, Papanikolaou, Pavlidis