Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής- Μοριακή Βιολογία ΙΤΕ

+30 2811392155
+30 2810391032
 helpdesk <at> bioinfo-grad.gr